FANDOM


Black Judecca là robot được thiết kế riêng dành cho Euzeth Gozzo thuộc biệt đội thứ 7 của quân đội Balmar. Các chức năng của nó cũng gần giống với chiếc Judecca White của Levi Torah nhưng khác biệt duy nhất là Judecca Black có thêm hệ thống Cross Gate Paradigm, nhưng chưa được hoàn thiện
Judecca black
. Black Judecca chắc chắn sẽ trở thành cỗ máy mạnh nhất vượt qua cả Zehirut nếu như hệ thống Cross Gate Paradigm được hoàn thành. Nếu công nghệ Quantum Wave được sử dụng cùng với hệ thống Cross Gate Paradigm, Black Judecca có thể đẩy một robot   sang một không gian khác mà không làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của mình. Tên mật mã mà Trái Đất đặt cho nó  là "Chữ Thập Đen Tử Thần".
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.